De chemie: Hoe digitaal betalen de supply chain kan optimaliseren

Energiecrisis, olie- en gastekorten, klimaatverandering en een gebrek aan geschoold personeel: de chemische industrie heeft enorm te lijden onder de huidige ontwikkelingen — ook omdat de chemie productie de hoogste energiebehoefte heeft van alle industrieën, volgens Destatis. [1] De huidige uitdagingen gaan echter nog verder, vertelt Ronald Moll ons in een gesprek.

De directeur van een adviesbureau voor supply chain management kent de chemie en haar bijzondere logistieke eisen uit de eerste hand: niet alleen heeft hij twaalf jaar in de chemische industrie gewerkt, onder andere bij Bayer en bij Dr. Oetker, maar hij heeft ook 25 jaar lang leidinggevende functies in de logistiek en handel bekleed. In de AirPlus Corporate Payment Insider podcast deelt Ronald Moll zeer waardevolle inzichten in de wereld van de chemische industrie met ons en pleit hij voor digitalisering van betalingen om processen te optimaliseren.

 

Hallo en welkom meneer Moll, u kent de chemische industrie zeer goed door uw jarenlange ervaring: Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waarmee deze industrie momenteel wordt geconfronteerd?

Moll: Eerst en vooral is er — net als vorig jaar — de kwestie van de geringe beschikbaarheid van materiaal om de betrouwbaarheid van de productie te garanderen. Samen met de hoge energieprijzen, die sommige kleinere leveranciers dwingen tot kortere productiecycli, leidt dit tot extreem krappe toeleveringsketens. Dit vereist een hoge mate van logistieke optimalisatie.

Daarnaast is er de grote complexiteit die gepaard gaat met het uitgebreide productieportfolio van de chemie: het gaat om verschillende stadia in het beheer van de toeleveringsketen waarmee rekening moet worden gehouden en waarvan de transparantie van begin tot eind moet worden gewaarborgd. Want alleen met transparantie weet ik waar het materiaal is, wanneer ik het zal ontvangen en in welke staat het in de fabriek zal aankomen.

Verbundsites: Chemieparken vereisen een bijzonder goede coördinatie

Moll: Chemieparken brengen ook heel bijzondere uitdagingen met zich mee: vanwege de verschillende doelstellingen van de partners op de locatie is de behoefte aan centrale aansturing bijzonder groot. Het beheer van het laden en lossen met een platform gebaseerde IT-oplossing is absoluut noodzakelijk om samenwerking te garanderen, niet alleen regionaal maar natuurlijk ook wereldwijd. Ten slotte is het in het kader van de transparantie noodzakelijk om rekening te houden met alle transporten en de beschikbaarheid van materiaal in de hele procesketen.

De huidige situatie wordt niet alleen bemoeilijkt door het gebrek aan vervoerscapaciteit, maar ook door speciale voorschriften die in de chemische industrie moeten worden nageleefd: Deze omvatten voorschriften betreffende gevaarlijke goederen en gevaarlijke stoffen, alsmede CO2-voorschriften. Het onderwerp CO2-voetafdruk is ook van invloed op de energiebalans, en de voorschriften van de autoriteiten en de EU worden steeds complexer en veeleisender.

"Zonder mijn klanten en mijn leveranciers te hebben gecontroleerd, kan ik niet meer overgaan tot het verzenden van goederen"

Voorts moet rekening worden gehouden met douane- en handelsrechtelijke aspecten: De oorlog in Oekraïne in het bijzonder heeft ons laten zien hoe beperkt scheepvaartactiviteiten kunnen plaatsvinden. Zonder controle van mijn klanten en mijn leveranciers kan ik niet meer overgaan tot verzending van goederen: Op basis van het 9/11 probleem — de terreurlijstcontrole die tot stand kwam — moet ik zowel aan de huidige wetgeving voldoen als ermee kunnen handelen. Voor grote chemie bedrijven is dit geen probleem omdat zij over speciale personeelseenheden beschikken. Middelgrote bedrijven moeten echter gebruik maken van professionele ondersteuning.

"Weinig water betekent dat we moeten overschakelen op vrachtwagens"

De gevolgen van de klimaatverandering belasten de chemie ook al: Afgelopen zomer zagen we bijvoorbeeld dat er steeds minder water door de Rijn stroomde. Door het lage water konden we geen binnenvaartschepen gebruiken - wat gebruikelijk is in de chemische industrie - maar moesten we voor het vervoer overschakelen op vrachtwagens.

Dit leidde opnieuw tot het probleem van de laadcapaciteit: het was al een uitdaging om de goederen zelfs maar op tijd bij de productie te krijgen. Dezelfde situatie doet zich voor bij hoog water: dan kunnen de schepen de bruggen niet meer passeren en moeten de goederen dienovereenkomstig worden omgeleid of overgeschakeld op het spoor. Beide gevallen vergen aanzienlijke inspanningen van de logistieke afdeling.

Ja, en dan heeft de industrie eigenlijk altijd geleden onder twee problemen: Kostendruk en een gebrek aan geschoold personeel. Er zijn bijvoorbeeld nog steeds te weinig vrachtwagenchauffeurs, dus in sommige gevallen moeten transporten alleen al om die reden geannuleerd worden.

 

Met deze veelheid aan uitdagingen: In hoeverre bieden digitale oplossingen al soelaas in de chemie — vooral wat betreft betalingen?

Moll: De chemische industrie is een procesindustrie en natuurlijk is elke processtap gedigitaliseerd en een groot deel van de processen geautomatiseerd. Betalingsprocessen zijn echter in veel gevallen nog analoog: Bankoverschrijvingen, SEPA-overschrijvingen en in sommige gevallen worden nog steeds cheques gebruikt. Ik denk dat er in de chemische industrie — net als in andere industrieën — nog een enorm optimalisatie potentieel is.

Ik kan me heel goed de acceptatie van een virtuele creditcard voorstellen die het hele betalingsproces automatiseert. Op die manier wordt een bestelling doorgegeven aan een leverancier samen met een creditcardnummer, dat vervolgens direct wordt afgeschreven. De leverancier ontvangt de betaling onmiddellijk en kan meteen met de productie of het transport beginnen.

"Met een virtuele creditcard toon ik de kredietwaardigheid van mijn bedrijf aan de leverancier. De leverancier kan er meteen voor zorgen dat de goederen en het transport ervan worden betaald en kan het transport en de beschikbaarheid van materiaal veel beter plannen."

Bovendien heb ik als kaarthouder transparante betalingen omdat er een directe verwijzing is naar mijn bestelling, zodat het niet meer nodig is om handmatig informatie toe te voegen. En met een virtuele creditcard toon ik ook de kredietwaardigheid van mijn bedrijf aan de leverancier. De leverancier weet meteen dat de goederen en het transport ervan betaald zijn en kan daardoor het transport en de beschikbaarheid van het materiaal veel beter plannen. We hebben hierover zeer positieve feedback gekregen van de logistieke markt en hebben veel belangstelling gegenereerd. Het is duidelijk dat het gebruik van een virtuele creditcard zorgt voor zowel liquiditeit als transport- en procesoptimalisatie.

 

Maakt Inkoop al gebruik van digitale oplossingen om efficiënter te worden?

Moll: Dit click-to-buy principe bestaat al lang. Inkoop is al gedeeltelijk gedigitaliseerd — met een reeks geautomatiseerde, gedigitaliseerde transportcontroles en inkoopkanalen, zoals we kunnen zien op sourcingplatforms in de B2B-sector.

Naar mijn mening is het gebruik van digitale oplossingen ook absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat materialen alleen op korte termijn of helemaal niet beschikbaar zijn. En zoals gezegd, bij het gebruik van een creditcard is er vertrouwen van de leverancier en hoeft men niet onhandig te wachten op betalingsprocessen.

Uiteindelijk zorgt het gebruik van een virtuele kredietkaart ook voor transparantie in het hele betalingsproces. Ik kan specifieke instellingen toepassen op een virtuele kredietkaart en heb de mogelijkheid om mijn kosten en kostenplaatsfacturen dienovereenkomstig in kaart te brengen. Dit betekent op zijn beurt een vereenvoudiging en procesoptimalisatie voor de boekhoudafdeling.

 

Zijn er naast procesoptimalisatie voor de boekhouding nog andere voordelen van een virtuele creditcard?

Moll: Ja, absoluut. De digitalisering van de betalingskanalen zou ook enorme voordelen opleveren op operationeel gebied, namelijk op het gebied van "vrijgave", de zogenaamde vrijgave van containers. Stelt u zich eens voor dat u al betaald hebt voor uw goederen en uw container wordt in de haven geplaatst. Maar hij blijft daar iets langer staan dan de geplande kostenvrije stilligtermijn. Dan moet u extra kosten betalen — zogenaamde demarrage kosten of stilliggeld en aanhoudingskosten.

"Met een sneller proces voor aanvullende betalingen van stilliggelden kunt u direct over uw goederen beschikken"

De boekhouding moet nu een speciale betaling doen zodat de container door de rederij wordt vrijgegeven. Als u het hele transport al met een creditcard hebt beveiligd en een extra virtuele creditcard gebruikt voor de aanzienlijke extra liggelden, kunt u direct over uw goederen beschikken. De transporteur krijgt zijn materiaal op tijd terug en het hele vervolgtraject wordt dienovereenkomstig geoptimaliseerd.

 

Laten we het hebben over de Supply Chain Act, die op 1 januari in werking is getreden. Waar gaat het om — vooral met de focus op duurzaamheid?

Moll: De Supply Chain Due Diligence Act heeft als taak bedrijven te verplichten de mensenrechten binnen de toeleveringsketen te respecteren en ook de milieu- en arbeidsnormen na te leven. Natuurlijk verschillen de normen van regio tot regio, maar belangrijk in de Supply Chain Act is dat deze door de bedrijven worden gecontroleerd en gedocumenteerd.

Laten we niet vergeten dat de duurzaamheid van de toeleveringsketen uitsluitend is bedoeld om de reputatie van het bedrijf te beschermen: geen enkel bedrijf wil in de pers worden gezien als een bedrijf dat mensen uitbuit of in gevaar brengt door de productie. Het probleem om te voldoen aan de due diligence eisen van de Supply Chain Act neemt natuurlijk toe met de omvang van het bedrijf en de complexiteit van de productie- en fabricageplanning. Vooral in de chemie zijn er veel toeleveringsbedrijven, die op hun beurt weer andere toeleveringsbedrijven achter zich hebben, die in principe ook door het Duitse chemie bedrijf moeten worden gecontroleerd.

Dit leidt uiteraard tot een enorme administratieve last. Bedrijven moeten nadenken over hoe ze deze Supply Chain wet kunnen integreren in hun eigen processen. Wat dat betreft is het heel zinvol om deze Due Diligence Act op te nemen in de compliance organisatie van een bedrijf.

"Als u met virtuele creditcards betaalt, kunt u verborgen, neven- en nicheleveranciers identificeren."

Compliance is immers niets anders dan het aantonen van duurzaamheid. Dit kan bijvoorbeeld ook met behulp van een virtuele creditcard, omdat alle betalingen kunnen worden gecontroleerd — en op die manier kunnen verborgen, neven- en nicheleveranciers worden geïdentificeerd.

Deze controles moeten ook worden gedocumenteerd — niet pas sinds 2023, maar al sinds 2022 voor grote bedrijven. Dit gaat gepaard met meer reizen omdat de fabrieken moeten worden geïnspecteerd en je moet de situatie ter plaatse bekijken. Foto's alleen zijn niet voldoende voor een goede beoordeling.

Er is echter geen inspectieplicht. Rondgeleid worden in een fabriek betekent niet dat u kunt aannemen dat u de echte productielocatie heeft gezien. De ervaren koper of de ervaren compliance manager zal het weten wanneer dat het geval is.

Wij danken Ronald Moll hartelijk voor het interview!

 

Trouwens — we bieden u ook andere boeiende inzichten, trends en updates uit de wereld van de zakelijke betalingen zoals via onze podcast, waar u zich gratis op kunt abonneren.

Wilt u meer weten over hoe virtueel betalen loont om uw supply chain fit te houden? Neem dan nu contact op of vind meer informatie in onze Supply Chain Due Diligence Hub via onderstaande knop.

Supply Chain Due Diligence HUB

 

[1] Importance of energy-intensive industries in Germany - Federal Statistical Office (destatis.de)


Share this post

Subscribe now