5 stappen voor een digitale en geoptimaliseerde toeleveringsketen

Wordt uw toeleveringsketen uitgedaagd en legt het dezelfde routes af zonder gestroomlijnder en soepeler te worden? Bent u op zoek naar nieuwe manieren om de supply chain conditie te verbeteren op lange termijn?

We begrijpen dit.

De wereld wordt steeds digitaler en daarmee moet ook de chemische industrie zich aanpassen aan nieuwe methoden. Veel problemen, zoals gebrek aan zichtbaarheid, complexiteit van processen en onvoorspelbaarheid van vraag en aanbod, hebben invloed op de toeleveringsketen. Ook de druk van het beheer van een enorme database is een echte uitdaging. Om nog maar te zwijgen van de recessie, die de economische topdeskundigen [1] voorspelden voor 2023 en waarvan herstel in 2024 onwaarschijnlijk is.

Daarnaast zijn ook ontwikkelingen in de regelgeving van invloed. Een voorbeeld daarvan is de Duitse Supply Chain Act Due Diligence en wat deze betekent voor de chemische industrie.Terwijl in het Europees Parlement wordt onderhandeld over een EU-richtlijn, heeft de Duitse wet nu al gevolgen voor niet-Duitse bedrijven.

Met al deze factoren die uw bedrijf beïnvloeden, is het belangrijk om het overzicht en de controle te behouden.

Daarom hebben wij 5 nuttige stappen op een rijtje gezet om u te helpen de toeleveringsketen te optimaliseren, inclusief de naleving van de due diligence-regelgeving.

Klaar? Laten we gaan!

Wegwijzers voor uw leescomfort:

Stap 0: Wees u bewust van uw status quo en geloof dat recessiebestendigheid mogelijk is, ook al kan het moeilijk zijn voor een bedrijfstak van wereldwijde omvang, zeer gespecialiseerd en vol marktconcurrentie.

Stap 1: Beoordeel de kenmerken van de organisatie samen met de mogelijkheden, capaciteit en kostengebieden van de huidige organisatie en stel metrieken vast die niet alleen zichtbaarheid in de toeleveringsketen creëren, maar ook structurele veranderingen stimuleren voor duurzame kostenbesparingen op de lange termijn.

Stap 2: Pas een wereldwijd uniforme strategische sourcingstrategie toe die, in combinatie met de vrijheid om uw leveranciers te kiezen, resulteert in een gestroomlijnde pool van leveranciers om een betere controle over de leverancierskeuze en -relaties te bereiken.

Stap 3: Verbeter de logistiek door te kijken naar transportnetwerkanalyses en naar de strategie voor onderhandelingen met vervoerders: op basis van deze analyse kunt u bepalen waar u magazijnen kunt plaatsen om transportproblemen te minimaliseren en uw logistieke proces te optimaliseren.

Stap 4: Krijg inzicht in de volledige plan-buy-make-move-fulfill toeleveringsketen door middel van geavanceerde data-analyse, modellering en voorspellende technieken en u kunt recessiebestendigheid ontwikkelen door middel van duurzame initiatieven op het gebied van inkoop, logistiek en technologie.

Stap 5: Pas de AirPlus Virtual Cards Procurement betalingsoplossing toe als de digitale driver van nature om het gemeenschappelijke doel van inkoop, financiën en treasury teams te bereiken: bespaar tijd met behoud van transparantie gedurende het hele proces en beheer van het beschikbare budget.

Navigeren door de recessie

Het startpunt — of stap nul — is weten hoe uw huidige supply chain conditie eraan toe is.

Het is en blijft moeilijk voor de chemische industrie om in vorm te blijven en aan de verwachtingen te voldoen. De voortdurende uitdaging waarmee zij wordt geconfronteerd, is dat zij verbonden is met bijna elk ander industrieel segment. Daarom heeft zij niet alleen invloed op de vertragende vraag, de inflatie en de instabiliteit van de toeleveringsketen in de hele wereldeconomie, maar wordt zij daar ook door beïnvloed.

Uit de huidige situatie blijkt dat de meeste chemiebedrijven een sterke inkomstengroei melden, gevoed door aanzienlijke prijsverhogingen; zij geven echter ook aan dat de stijgende grondstoffen-, energie- en logistieke kosten een punt van zorg zijn, in combinatie met een afnemende vraag in de meeste segmenten.

Bovendien zijn in een periode van recessie en inflatie de volgende grote uitdagingen voorbeelden van wat de chemische industrie kan belemmeren in de vooruitgang: [2]

  • Leveranciers voelen zich vrij om de bedrijven te accepteren waarvoor zij willen werken, en bedrijven voelen zich bedreigd.

  • Logistieke problemen interfereren met zowel inkoop als levering — met andere woorden, beide uiteinden van de plan-buy-make-move-fulfill toeleveringsketen lopen gevaar.

  • Bedrijven automatiseren langzaam, maar missen de gegevens die zij nodig hebben om belangrijke veranderingen door te voeren; daarom automatiseren zij less-than-optimal systemen.

Recessiebestendig zijn kan moeilijk zijn voor een bedrijfstak die wereldwijd in omvang, zeer gespecialiseerd en vol marktconcurrentie is, maar het is mogelijk. Na meer dan een decennium van economische groei hebben de meeste bedrijven geen plan om met een recessie om te gaan. In veel gevallen hebben belangrijke spelers in het directieteam nog nooit met een recessie te maken gehad.

En toch is duurzame recessie- en inflatiebestendigheid haalbaar. End-to-end supply chain optimalisatie die de vrijheid van het kiezen van leveranciers verbetert met relaties, logistiek, netwerk analytics, en digitalisering die ook uw betalingsprocessen omvat, geeft uw organisatie de flexibiliteit die nodig is om recessie en inflatie te overleven.

Daarnaast kan uw organisatie verschillende activiteiten integreren in uw optimalisatietraject om te voldoen aan de wetgeving inzake due diligence voor de toeleveringsketen en te zorgen voor een verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering.

Stap 1: Meten wat uw bedrijf beweegt

Als eenmaal het besluit is genomen, is de eerste stap in het optimaliseren van een toeleveringsketen uit te vinden wat werkt en wat niet, en dat vereist inzichten.

Veel chemische bedrijven beschikken niet over de essentiële prestatie-indicatoren (KPI's) en meetgegevens voor het hele bedrijf die hun de nodige inzichten verschaffen; voor andere bedrijven zijn de nodige gegevens wel beschikbaar, maar worden ze in silo's bewaard; en voor weer andere bedrijven zijn de gegevens wel toegankelijk, maar ontbreekt het aan een operationeel model voor het bedrijf om ze effectief toe te passen.

De volgende twee analyses creëren niet alleen zichtbaarheid in de toeleveringsketen, maar stimuleren ook die structurele veranderingen die kostenbesparingen op lange termijn duurzaam maken.

  • Door de organisatie, rollen en verantwoordelijkheden, systemen en hulpmiddelen, bedrijfsprocessen, prestatiebeheer, en capaciteiten en cultuur te analyseren, kan een bedrijf KPI's en metrieken vaststellen, samenwerking opbouwen, de besluitvorming verbeteren en initiatieven vaststellen die kosten besparen.

  • Een analyse van de mogelijkheden, de capaciteit en de kosten van de huidige activiteiten helpt om te bepalen welke gebieden essentieel zijn voor de bedrijfsactiviteiten, welke moeten worden uitbesteed en welke intern moeten blijven omdat zij een concurrentie- of belastingvoordeel opleveren. [3]

En terwijl u bezig bent met het in kaart brengen van uw toeleveringsketen, is het cruciaal om ook de due diligence-analyse van uw toeleveringsketens te integreren om potentiële mensenrechten- of milieurisico's te identificeren. Als u die zichtbaarheid toevoegt aan de resultaten van de bovengenoemde beoordelingen, hebt u al een goed overzicht en een goede basis voor de rest van het optimaliseringstraject.

Stap 2: Uw inkoopproces verbeteren voor een betere controle over de leverancierskeuze en -relaties

Tijdens een recessie voelen chemische bedrijven druk in de hele plan-buy-make-move-fulfill toeleveringsketen. Leveranciers, aan de andere kant, verminderen vaak hun capaciteit en zijn selectief in hun keuze aan wie te leveren. Maar chemische bedrijven zoals die van u hebben nog steeds het recht om win-win onderhandelingen te starten met zowel leveranciers als klanten.

De formule om de kostenbeheersing van de toeleveringsketen te verbeteren?

Een uniforme strategische sourcingstrategie in combinatie met de vrijheid om uw leveranciers te kiezen, levert u een gestroomlijnde pool van leveranciers op.

Bovendien zorgt de uitbreiding van de inkoopstrategie naar een strategie met een wereldwijde focus ervoor dat de inkooppraktijken in het hele bedrijf worden verenigd en dat de inkoopspecialisten leveranciers kunnen benaderen in overeenstemming met de algemene doelstellingen van het bedrijf en ervoor kunnen zorgen dat de besparingen die bij de ene leveranciersrelatie worden gerealiseerd, niet worden opgeslokt door verliezen bij een andere.

Uit onderzoek blijkt dat al deze inkoopverbeteringen samen de directe materiaalkosten met 4% tot 10% en de indirecte categorieën, waaronder verpakking en logistiek, met 8% tot 12% kunnen verminderen. [2]

Bij de uitvoering van deze strategieën met de geselecteerde groep leveranciers en op basis van de resultaten van de beoordeling van de toeleveringsketen is het absoluut noodzakelijk om beleid en procedures te integreren die gericht zijn op de geïdentificeerde risico's inzake due diligence. Dit kan inhouden dat een gedragscode voor leveranciers wordt opgesteld, dat van leveranciers wordt verwacht dat zij zich houden aan arbeids- en milieuvoorschriften en dat processen worden ingevoerd om de naleving te controleren.

In die praktijk is het belangrijk om in gesprek te blijven met leveranciers en sterke relaties op te bouwen om ervoor te zorgen dat zij het beleid en de procedures van het bedrijf begrijpen en zich eraan committeren. Daarbij kan het gaan om het aanbieden van training of ondersteuning om leveranciers te helpen hun praktijken te verbeteren, het uitwisselen van best practices en het bevorderen van transparantie en vertrouwen in de toeleveringsketen.

Stap 3: Het verbeteren van de logistiek om verstoringen van de toeleveringsketen actief aan te pakken

De logistiek heeft invloed op elke schakel in de plan-buy-make-move-fulfill toeleveringsketen, van het coördineren van de ontvangst van grondstoffen aan het begin tot de levering van eindproducten aan het eind.

Door te kijken naar transportnetwerkanalyses en naar de strategie voor onderhandelingen met vervoerders, kunt u bepalen waar u magazijnen kunt plaatsen om transportproblemen te minimaliseren en uw logistieke proces te optimaliseren. Omdat veel chemische producten zeer gevaarlijk zijn, wordt de transportlogistiek bemoeilijkt door diverse import-, export- en veiligheidsvoorschriften die het binnenlandse en wereldwijde vervoer beperken.

Goede communicatie en een degelijk prognoseproces zijn cruciaal voor de succesvolle coördinatie van levering en bevoorrading in de chemische industrie. Vrachtvoorwaarden, minimumhoeveelheden en klantenprognoses kunnen een meer gedisciplineerde aanpak vergen dan de verkoop wil opleggen, maar kunnen de betrouwbaarheid en de leveringsprestaties aanzienlijk verbeteren. Voor operaties is transparantie en zichtbaarheid van de toeleveringsketen tussen functies afhankelijk van goed gegevensbeheer en handhaving van het beleid.

Stap 4: Het digitaliseren en analyseren van data om de toeleveringsketen zichtbaar te maken

De Gulf Petrochemicals and Chemicals Association (GPCA) meldt dat 64% van de chemische bedrijven digitaliseringsinitiatieven heeft genomen, maar dat minder dan 44% van alle chemische bedrijven verder is gekomen dan het proefstadium, een indicatie van digitale onvolwassenheid. Toch is "digitalisering een essentiële troef", aldus de GPCA. [4]

Problemen moeten bekend zijn voordat ze kunnen worden opgelost. Een digitale toeleveringsketen heeft het potentieel om producten sneller op de markt te brengen, verspilling tegen te gaan, de productiviteit te verhogen en prognoses en besluitvorming te verbeteren, als het goed wordt aangepakt.

Voordat het zover is, wordt het grootste probleem bij het creëren van een digitaal werkende toeleveringsketen niet gevormd door de keuze van de technologie — hoewel dat verwarrend kan zijn. De problemen ontstaan eerder doordat gegevens vastzitten in afzonderlijke systemen in plaats van door de hele onderneming te stromen.

Werknemers moeten verder denken en delen dan hun eigen functies. Een andere kwestie is ervoor te zorgen dat de verzamelde gegevens zinvol zijn; anders kan een bedrijf systemen installeren die niet werken en heeft het managementteam nog steeds niet de informatie en controle die het nodig heeft.

Door middel van geavanceerde data-analyse, modellering en voorspellende technieken krijgen chemische bedrijven inzicht in de volledige plan-buy-make-fulfill toeleveringsketen en ontwikkelen zij recessiebestendigheid door duurzame initiatieven op het gebied van inkoop, logistiek en technologie.

Bovendien moet in de parameters voor gegevensanalyse ook aandacht worden besteed aan het toezicht op en de rapportage over de naleving van de due diligence door de leverancier. Dit kan betekenen dat het beleid en de procedures moeten worden bijgewerkt op basis van nieuwe informatie of feedback, dat regelmatig risicobeoordelingen moeten worden verricht en dat met de belanghebbenden moet worden overlegd om ervoor te zorgen dat hun praktijken in overeenstemming zijn met de beste praktijken en de veranderende verwachtingen.

Stap 5: Het betalen met virtuele creditcards om de zichtbaarheid voor alle procure-to-pay belanghebbenden te behouden

Met de digitaliseringsinspanningen van uw bedrijf is ook de betaling een onmisbaar element in dat proces. Betalingsprocessen worden steeds digitaler naarmate bedrijven streven naar efficiëntie en succes, dus ook voor uw bedrijf is het belangrijk om bij te houden welke orders aan welke leverancier zijn betaald om deze processen met succes te bewaken en te beheren.

De sleutel tot het succesvol digitaliseren van uw betalingsproces is het overwegen en begrijpen van de rol van elke stakeholder in het betalingsproces — end-to-end.

Dit betekent dat alle belanghebbenden in het procure-to-pay-proces ervan kunnen profiteren: van de aanvraag en verwerking van de inkooporder door de inkoopafdeling tot de kostentoewijzing door het financiële team en het beheer van de cashflow en het bedrijfskapitaal door de treasury-afdeling.

Hun gemeenschappelijke doel? Tijdsbesparing met behoud van transparantie tijdens het hele proces en beheer van het beschikbare budget.

De AirPlus Virtual Cards Procurement betalingsoplossing is van nature de digitale drijfveer om dit doel te bereiken.

Het onderstaande overzicht illustreert hoe de belanghebbenden langs het toeleveringsproces in uw bedrijf in hun rol eenvoudig kunnen profiteren van virtuele kaarten en hun verbeterde transactiegegevens zonder ingrijpende systeem- en proceswijzigingen.

Voordelen van virtuele betaling voor de interne supply chain organisatie

Verbetering van de relaties met leveranciers met AirPlus Virtual Cards Procurement

Het gebruik van AirPlus Virtual Cards Procurement voor betalingen is ook gunstig voor leveranciers.

Met virtuele creditcards kan uw bedrijf niet alleen het aantal dagen van uitstaande betalingen (DPO) verhogen, maar tegelijkertijd ook het aantal dagen van uitstaande verkopen (DSO) voor uw leveranciers verlagen.

Verbeterde productiviteit met virtuele kaartbetalingen

Verdere voordelen van virtuele kaarten voor leveranciers zijn:

  • Betere gegevens vergemakkelijken en versnellen het proces van het koppelen van inkomende betalingen en facturen.

  • Meer controle en zichtbaarheid

  • Bespaar tijd en geld: Er zijn minder middelen nodig om de betalingsstatus bij te houden. Het aanmaningsproces komt te vervallen dankzij de directe betaling via virtuele kaarten.

  • Acceptatie van kaartbetalingen kan leveranciers helpen nieuwe klanten te werven, aangezien betalen met een kaart voor veel bedrijven een aantrekkelijke optie is.

Het bereiken van de finish met een winnende toeleveringsketen

Gefeliciteerd! U hebt nu de eindstreep gehaald met een toeleveringsketen die fit genoeg is om het huidige tempo in uitdagende omstandigheden bij te houden.

Nu u uw organisatie door en door kent, evenals uw sterke netwerk van leveranciers dankzij toegepaste due diligence-maatregelen en geoptimaliseerde beoordelingsmetriek, kunt u op hoog niveau blijven presteren wat de toekomst ook brengen zal.

Bovendien toont betaling via AirPlus Virtual Cards Procurement zijn waarde in de hele procure-to-pay-cyclus en ook aan uw leveranciers, dankzij de continue en verbeterde zichtbaarheid van uw inkoopkosten, wat de cashflow voor beide partijen ten goede komt.


Wilt u meer weten over hoe virtueel betalen loont om uw supply chain fit te houden? Neem dan nu contact op of vind meer informatie in onze Supply Chain Due Diligence Hub via onderstaande knop.

Supply Chain Due Diligence HUB 

 

 

[1] What’s the Chance of a Recession? Here’s What Economists Are Saying | The New York Times

[2] Three Keys to Recession Proofing the Chemical Industry Supply Chain | SGS Maine Pointe

[3] How Chemical Companies can Prepare for the Challenges of Recession | SGS Maine Pointe

[4] The latest developments in the GCC chemical industry’s 4.0 transformation | GPCA


Share this post

Subscribe now