De groeiende vraag naar sustainability data van hotels

Vanaf 2020 begonnen hotels een toenemende belangstelling te zien voor duurzaamheidsgegevens met betrekking tot verblijven door zakelijke klanten – waarbij werd gevraagd naar de ecologische voetafdruk van hun verblijf en andere aspecten die verband hielden met klimaatvriendelijke praktijken. [1]

De vraag naar dit soort duurzaamheidsgegevens groeit snel onder zowel vakantiegangers als zakenreizigers, die nu een volledig beeld willen krijgen van de milieu-impact van hun reizen. Maar het zijn vooral bedrijven die op zoek zijn naar een meer gestructureerde manier om deze gegevens te kwantificeren en te volgen.

Dus voor vandaag kijken we naar wat deze vraag naar gegevens over de duurzaamheid van hotels drijft en hoe de markt zich aanpast om dit te faciliteren.

De vraag naar duurzaamheid in zakenreizen

Klimaatbewustzijn is uiteraard niets nieuws in de reisindustrie: we hebben in het verleden uitvoerig gesproken over het sentiment en mogelijke oplossingen voor duurzaam reizen – zoals CO2-compensatie of de voordelen van treinen ten opzichte van vliegtuigen voor zakenreizen. In veel gevallen gaat het gesprek echter uitsluitend over transport.

Hotels dragen ook hun steentje bij aan het promoten en implementeren van duurzame praktijken. Of het nu gaat om het verminderen van het gebruik van chemicaliën bij het doen van de was of het introduceren van herbruikbare toiletartikelen voor gasten, er is een merkbaar verschil in de manier waarop ze het onderwerp benaderen.

In plaats daarvan is de infrastructuur voor het meten, volgen en leveren van deze informatie aan klanten op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier nog niet volwassen.

Eerst moeten we ons afvragen: wat kan deze plotselinge stijging van de vraag verklaren?

Wat drijft dit?

Als we het uitsplitsen, zijn er een paar duidelijke factoren die een rol spelen bij het verklaren hiervan. Hier zijn een paar van de grootste:

Vraag van reizigers

Het algemene sentiment van reizigers ten aanzien van duurzaamheid is nu hoger dan ooit. Uit onze laatste gegevens blijkt dat mensen bewuster reizen en hun reizen langer plannen, in plaats van meerdere kortere reizen te maken. [2]

Volgens één rapport is maar liefst 81% van de reizigers van plan om in de nabije toekomst duurzame accommodatie te boeken. [3]

En ze doen ook hun onderzoek: hotelmerk Hilton ontdekte dat ongeveer een derde van de reizigers de milieu- en sociale praktijken van een hotel onderzoekt voordat ze een boeking maken. [4]

U begrijpt het wel: reizigers willen duurzame keuzes maken voor hun reizen.

ESG

Het onderwerp ESG, environmental, social, and governance, is nu belangrijker dan ooit. Bedrijven moeten aan externe partijen laten zien dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun acties op het gebied van ESG, aangezien er financiële prikkels zijn om dit te doen – en gevolgen hebben als dat niet gebeurt.

Dit wetende, is het duidelijk waarom vooral bedrijven steeds vaker om deze gegevens vragen. En ze hebben een grote stem.

Op basis van eerdere gegevens kunnen we zien dat zakenreizen ongeveer twee derde van de omzet van de hotelsector vertegenwoordigen, dus er is een duidelijke stimulans voor hotels om mee te doen. [5]

Toenemende regelgevingen

Een andere factor in dit alles zijn de regelgeving. In de race naar het netto nulpunt zijn nieuwe richtlijnen, eisen en wetten geïntroduceerd om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Voor de doeleinden van dit artikel zijn er nog twee moderne voorbeelden die de moeite waard zijn om te benadrukken: de Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn en de Corporate Sustainability Reporting-richtlijn.

Supply chain sustainability

Veel landen hebben momenteel hun eigen regels als het gaat om duurzaamheid in de toeleveringsketen van een bedrijf. En nu er voor de EU een bredere richtlijn over due diligence op het gebied van bedrijfsduurzaamheid – de Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn (CSDDD) – in de maak is, zal het alleen maar belangrijker worden om ernaar te handelen.

Met behulp van deze voorgestelde due diligence-plicht op het gebied van duurzaamheid van bedrijven wordt bijvoorbeeld gesteld dat:

“…is van toepassing op de eigen activiteiten van het bedrijf, hun dochterondernemingen en hun waardeketens.” [6]

Hoewel de richtlijn zich nog in de beginfase bevindt, lijkt het erop dat zakenreizen en dus hotelverblijven waarschijnlijk deel gaan uitmaken van hun ‘waardeketen’.

CSRD

De Richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) zal voor veel bedrijven al in januari 2024 van kracht worden – afhankelijk van bepaalde criteria. Het vereist dat bedrijven rapporteren over een breed scala aan factoren die verband houden met duurzaamheid en maatschappelijke impact, met als doel de vereisten voor duurzaamheidsrapportage in de hele EU te versterken en te harmoniseren.

Hoewel de CSRD niet regelrecht vereist dat gegevens over de duurzaamheid van hotels worden gerapporteerd (wat buiten de zogenaamde Scope 3-rapportage van de richtlijn valt voor indirecte bronemissies), draagt het wel bij aan de druk die bedrijven voelen als het gaat om hun benadering van duurzaamheidsbeleid met betrekking tot zakenreis.

Deze factoren, en waarschijnlijk nog veel meer, verklaren in belangrijke mate waarom de vraag naar duurzaamheidsgegevens met betrekking tot hotelverblijven zo sterk is toegenomen.

En waar vraag is, zal aanbod zijn.

Hoe de markt zich aanpast aan deze vraag

De markt heeft kennis genomen van deze vraag en heeft vooruitgang geboekt bij het toegankelijker maken van gegevens over de duurzaamheid van hotels. Deze nieuwe oplossingen maken het gemakkelijker om deze uitstoot te volgen en betere keuzes te maken als het gaat om reisaccommodatie.

Er zijn een paar verschillende manieren waarop dit wordt bereikt:

Duurzame opties aanbieden

88% van de decision makers geeft aan de voorkeur te geven aan hotels die transparant zijn over duurzaamheid als het gaat om compliance. [7]

Dit wetende, ontwikkelt de industrie manieren om de transparantie te vergroten en bedrijven in staat te stellen milieuvriendelijke reis- en accommodatiemogelijkheden te selecteren.

Nadat bleek dat 29% van de reizigers niet wist hoe ze duurzame reismogelijkheden konden vinden, ontwikkelde het populaire reisboekingsplatform Booking.com zijn eigen onafhankelijke verificatieprogramma. [8]

Het ‘Travel Sustainable’-initiatief maakt het gemakkelijker om milieuvriendelijke reisopties te selecteren. Het programma identificeert de meest impactvolle vastgoedpraktijken op vijf belangrijke gebieden: afval, energie en broeikasgassen, water, ondersteuning van lokale gemeenschappen en bescherming van de natuur.

Degenen die aan de vereiste impactdrempel voldoen, ontvangen een badge die prominent wordt weergegeven op de advertentiepagina van de accommodatie.

Booking.com is ook van plan om de komende weken de totale ecologische voetafdruk van een geselecteerde vlucht weer te geven op de vluchtgegevenspagina, evenals een optie om de vluchten op basis hiervan te sorteren. Hiermee kunnen bedrijven de meest duurzame keuzes voor hun zakenreizen bepalen.

Het opzetten van best practices

Een andere manier waarop de industrie zich aanpast aan duurzaamheid is door hotels en andere accommodaties te helpen koolstofarm te worden.

Accommodatie-inkoop- en boekingsplatform HRS is zo'n pionier op dit gebied. Het platform ondersteunt onder meer hotels om groener te worden. Dit wordt gedaan door potentiële milieu-, water- en afvalbeheerproblemen te identificeren en instrumenten te bieden om deze op te sporen.

Meer specifiek implementeert HRS een controleerbare beoordeling van de CO2-voetafdruk die kwantificeerbare gegevens op vastgoedniveau oplevert. Dit maakt op statistieken gebaseerd beheer van het hotelprogramma vanuit bedrijfsperspectief mogelijk en levert een nauwkeurig rapport op van de veroorzaakte uitstoot.

Door het verstrekken van de relevante informatie kunnen hotels voldoen aan de toegenomen eisen vanuit het bedrijfsleven. Accommodatieaanbieders zijn dan uiteraard vrij om deze statistieken te verbeteren.

Martin Biermann, CPO bij HRS, beschrijft zijn werk met hotels om duurzame praktijken te faciliteren:

“Bij HRS willen we zowel onze klanten als onze hotelpartners ondersteunen bij het verstrekken van bruikbare gegevens over de CO2-voetafdruk van hotelverblijven om groenere keuzes mogelijk te maken, dus een vermindering van vermijdbare uitstoot en ook hoogwaardige compensatieopties voor onvermijdelijke uitstoot."

HRS blijft haar drie ‘r’ duurzaamheidsaanpak volgen: het rapporteren, verminderen en verwijderen van de uitstoot die voortkomt uit hotelverblijven.

Sustainability data van hotels wordt steeds makkelijker te vinden

Samenvattend: Duurzaamheid is niet nieuw in de hotelbranche. Wij willen niet de indruk wekken dat deze accommodatieaanbieders zo’n belangrijk onderwerp over het hoofd hebben gezien.

In feite bestaat er al lang een bloeiende markt voor ‘eco-accommodatie’. Hotelketens hebben praktijken geïntroduceerd en materiële veranderingen doorgevoerd om ondanks de kosten hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

De bredere sector ontbeerde echter een gestructureerde en gestandaardiseerde manier om dit te kwantificeren. Als het gaat om het schrijven van een rapport over bijvoorbeeld de naleving van MVO, zullen bedrijven precies moeten weten welke invloed dit heeft op hun klimaatdoelstellingen.

Gelukkig reageert de markt met tastbare oplossingen die het voldoen aan wettelijke verplichtingen veel gemakkelijker zullen maken. Hotels zullen op hun beurt meer klimaatbewuste zakenreizigers aantrekken. En uiteraard heeft dit een positieve impact op het milieu.

Dat is een win-win-winsituatie voor alle betrokken partijen.

 

Banner door Pixabay van Pexels

[1] https://www.businesstravelnews.com/Sustainable-Business-Travel/Corporations-Increase-Demand-for-Hotel-Sustainability-Data

[2] https://www.airplus.com/corporate/en/media-relations/press/press-releases/2023/btm-trends-2023-02-13.html

[3] https://www.hrs.com/enterprise/insights/the-current-state-of-sustainable-corporate-travel/

[4] https://www.forbes.com/sites/halahtouryalai/2018/12/10/hilton-hotels-sustainability-environment/?sh=5f9b1932b975

[5] https://hoteltechreport.com/news/hospitality-statistics

[6] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1145

[7] https://www.hrs.com/enterprise/sustainability/

[8] https://www.sustainability.booking.com/booking-travel-sustainable


 


Share this post

Subscribe now